©2019 Никаква част от Уеб страницата на "Иновационен лагер" София не може да бъде възпроизведена без съгласието на организаторите на събитието.

За "Науката среща регионите":

За инициативата
"Науката среща регионите":

SOFIA INNOVATION CAMP

Твоите идеи за бъдещето на града

Какво е
"Софийска работилница за иновации"?

В периода 29-31 2019 г. март в София ще се проведе работилница за иновации, като част от пилотния проект на Съвместния изследователски център на Европейската комисия „Науката среща регионите/парламентите“. Проектът има за цел да бъдат организирани редица събития в европейски градове за подобряване на комуникацията между представителите на научните среди и участниците в управлението, както и предоставянето на валидирана изследователска информация по теми от ключово значение на взимащите решения.

Столична община беше избрана като един от градовете участници в проекта и ще организира работилница за иновации, в партньорство с Асоциация за развитие на София. В рамките на събитието ще бъдат разгледани три предизвикателства, пред които София, а и голяма част от градовете в България са изправени. Целта е да се съберат мненията и идеите на различни групи от обществото и да се стигне до решения, които биха могли да се приложат на практика. Методологията на работилницата за иновации се основава на факта, че когато се съберат на едно място хора с различен профил и интереси има голяма вероятност да достигнат до ефективни решения по зададените проблеми. В работилницата е планирано да вземат участие 100 души, които да са разделени в три групи. 

Предизвикателствата

Предизвикателствата са в основата на концепцията “Софийска работилница за иновации”. Намирането на подходящи решения изисква енергията и креативността на участниците в работилницата.

Енергийна бедност

Близо 40% от българите не могат да си позволят достатъчно отопление на жилищата. Tова е една от основните причини за замърсяване на въздуха. 

Транспорт & мобилност

В последните години броят на автомобилите в София нараства значително. През 2016 г. в града е имало 515 автомобила на всеки 1000 души, докато във Виена този показател е бил 370/1000.

Социалният ефект на иновациите

Все по-често властите, частният сектор и гражданите сочат към различните форми на модерните технолoгии, като основно решeние на някои от най-належащите проблеми пред модерното общество.

Лидери на предизвикателствата

Това са хората, които ежедневно работят по разрешаването на предизвикателствата поставени в “Софийска работилница за иновации”

Лорита Радева

Общински съветник & Председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Христиан Петров

Директор
"Център за градска мобилност"

Дончо Барбалов

Заместник-кмет на
Столична община

Програма

29-31 март, 2019

ДЕН 1

петък, 29 март

 • 12:30 - 13:30: Регистрация и обяд

 • 13:30 - 14:15: Официално откриване
  - г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община
  - г-жа Чарлина Вичева, заместник-директор на Съвместен изследователски център към ЕК
  - Модератор: Малина Едрева

 • 14:15 - 14:30: Подписване на меморандум между Столична община и Съвместен изследователски център

 • 14:30 - 15:00: Основна реч на г-жа Чарлина Вичева

 • 15:00 - 15:15: Ханк Кюн (Educore), Представяне на методологията на иновационните лагери/работилници

 • 15:15 - 15:25: г-жа Таня Христова, кмет на Габрово, Иновационните лагери – предизвикателства и практически ползи

 • 15:25 - 15:40: доц. Боряна Пелова, доц. Атанас Георгиев, доц. Ангел Марчев, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Представяне на иновативен метод за измерване и визуализация на качеството на въздуха

 • 15:40 - 15:55: Представяне на основните предизвикателства

 • 15:55 - 16:10: Кафе пауза

 • 16:10 - 17:30: Разделяне на три групи и представяне на участниците във всяка група
  - Модерирана дискусия

 • 18:30-20:30: Коктейл

ДЕН 2

събота, 30 март

 • 10:00 - 12:30: Работа в групи
  - Дискусия и търсене на решения на поставените предизвикателства

 • 12:30 - 13:30: Обяд

 • 13:30 - 15:30: Дискусия и търсене на решения на поставените предизвикателства
  - Идентифициране на работещи идеи 

 • 15:30 - 16:00: Кафе пауза

 • 16:00 - 17:30: Peer-to-peer feedback (Групите представят възможните решения пред другите групи и събират мнения)
  - Всяка група обсъжда идеите и мненията от представянето пред другите групи

 • 17:30 - 18:00: Обобщение на резултатите

 • 18:30 - 20:30: Коктейл

ДЕН 3

неделя, 31 март

 • 10:00 - 12:30: Прототипирането започва:
  - Интегриране на идеитев изпълними прототипи
  - Определяне на пътна карта за прототипите (6 месеца) и отговорници

 • 12:30 - 13:30: Обяд

 • 13:30 - 15:30: Представяне на резултатите пред хора, взимащи решения

 • 15:30 - 16:30: Официално закриване на Софийската работилница за иновации 

shutterstock_1152184397.jpg

Запиши се участие в
"Софийска работилница за иновации"
СЕГА!

Организатори и партньори

"Софийска работилница за иновации" се осъществява от ...

1200px-BG_Sofia_coa.svg.png

Столична община

Организатор

SDA_horizontal_bg_color.png

Асоциация за развитие на София

Организатор

bg big copy.png

Проект "Зелена София"

Организатор

unnamed.png

Съвместен изследователски център

Партньор

Справихме ли се добре

Вашето мнение е важно за нас. Именно затова ще ви бъдем благодарни, ако отделите минути от времето си, за да попълните анкетата ни за обратна връзка.